Zdravotní způsobilost - letní tábor

14.04.2023

Potvrzení o zdravotní způsobilosti na letní tábor může dle zákona vydat pouze registrující lékař, nikoliv lékař zastupující. Zajistěte si proto včas potvrzení mimo letní dovolenou. Potvrzení platí 2 roky - i na lyžařský kurz, školu v přírodě. Pro vydání posudku je nutné vyšetření dítěte. Přineste s sebou poslední zprávy z vyšetření z odborných poraden.