O nás

MUDr. Michaela Burdová

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování v roce 2004 jsem se rozhodla věnovat dětskému lékařství. První tři roky jsem pracovala na dětském oddělení v Rakovníku, část stáží jsem absolvovala v nemocnici v Kladně. Poté jsem se přestěhovala na Moravu, odkud pocházím a začala jsem pracovat na dětském oddělení ve Šternberku. Od roku 2014 již pracuji jako praktická lékařka pro děti a dorost. Z tohoto oboru jsem atestovala v roce 2017. Účastním se pohotovostních služeb pro děti jak v Olomouci, tak ve Šternberku.

Jana Havlenová

Zdravotní sestřička, pracuje více než 20 let v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, má osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, absolvovala v oboru dětská sestra.